Vårt arbeid gir resultater

Arbetslivsresurs er en del av det svenske Arenakonsernet og har levert tjenester til den svenske arbeidsformidlingen siden 2005. For mer info se www.arbetslivsresurs.se.

Nå etablerer vi oss i Norge og har foreløpig to kontorer. Ett i Oslo og ett i Fredrikstad.

Hvis du vil være en del av denne satsingen, ta kontakt med forretningsutvikler Thomas O. Flatgård på telefon 469 27 738 eller epost: thomas.flatgard@arbetslivsresurs.no